Polityka prywatności

W Kancelarii Adwokackiej Janiny Nowak rozumiemy ważność prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Niniejsza polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy Państwa dane osobowe.

 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych, zbieranych w Kancelarii, jest Janina Nowak, adwokat, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kieleckiej 41A/8, 02-530 Warszawa.

 2. Rodzaje danych osobowych i ich cel przetwarzania Kancelaria może gromadzić następujące rodzaje danych osobowych:

  • Imię, nazwisko i dane kontaktowe (telefon, e-mail).
  • Dane identyfikacyjne klientów i osób trzecich związanych z usługami prawna świadczonymi przez Kancelarię.
  • Inne dane niezbędne do świadczenia usług prawnych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • Świadczenia usług prawnych.
  • Kontaktowania się z klientami.
  • Realizacji obowiązków prawnych i regulacyjnych.
  • Prowadzenia księgowości i fakturowania.
 1. Podstawy prawne przetwarzania danych Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie różnych podstaw prawnych, w tym zgody, umowy, obowiązków prawnych oraz prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii.

 2. Okres przechowywania danych Kancelaria przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Udostępnianie danych osobowych Kancelaria może udostępniać dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadkach, w których jest to niezbędne do realizacji usług prawnych lub w celu spełnienia obowiązków prawnych. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.

 4. Bezpieczeństwo danych Kancelaria podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem, zmianą lub ujawnieniem.

 5. Prawa klienta Klienci Kancelarii mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@adwokat-mokotow.pl.

 6. Zmiany w polityce prywatności Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualizacje będą opublikowane na stronie internetowej Kancelarii.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od daty jej wprowadzenia i stanowi integralną część działalności Kancelarii.

19.10.2023r.

Opinie